Przemysl w Głogowie

Bądź widoczny z „Webopteo Ads System”

Koszt energii elektrycznej naliczany jest na podstawie rachunków prognozowanych. Oznacza to, że zużycie energii elektrycznej ustalane jest w oparciu o prognozy. Przedsiębiorstwo na podstawie rachunku rzeczywistego, dokonuje obliczeń przyszłego zużycia.
Na cenę energii elektrycznej wpływa nie tylko prognozowane, jak i rzeczywiste jej zużycie. Do tego dochodzą jeszcze opłaty stałe, zmienne oraz abonamentowe.
Opłaty stałe wyrażone są kwotowo. Są one niezmienne, zatem nie zależą od faktycznego zużycia prądu. Naliczane są co miesiąc. Służą do pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem połączenia. Opłaty stałe przeznaczone są na różnego rodzaje remonty sieci czy podatki. Nawet w przypadku nie korzystania w danym miesiącu z energii elektrycznej, kwotę opłat stałych i tak należy uiścić.
Opłaty zmienne uzależnione są od zużytej energii, której wartość przemnaża się przez stawkę zmienną. Opłata zmienna ma na celu pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania sieci.
Dodatkowo dochodzą jeszcze opłaty abonamentowe. Służy ona pokryciu kosztów związanych z m.in. dostarczeniem rachunku, odczytami kontrolnymi oraz wszelkimi czynnościami dotyczącymi obsługi klienta.
Ostatnią składową jest zużycie energii elektrycznej. Jej wartość uzależniony jest od liczny kilowatogodzin. Okres rozliczeniowy dla klientów indywidualnych nie jest dłuższy niż rok.